Interim dienstverlening

geplaatst in: Opdrachten | 0
Interim dienstverlening voor een corporatie in Noord-Holland

Deze woningcorporatie is in transitie naar een proces- en resultaatgerichte organisatie waarbij de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie komen te liggen. Op dit moment wordt uitgewerkt wat dit betekent voor de processen en de werkorganisatie.

Door het vertrek van de stafmedewerker en het vertrek van de teamleider Wonen is ervoor gekozen tijdelijk taken te laten waarnemen. Op deze manier heeft de corporatie meer tijd om te bedenken hoe de functies in de nieuwe organisatie ingevuld moeten worden.

De tijdelijke ondersteuning behelst onder meer:

  • Uitwerking en implementatie van de nieuwe woningwet
  • Maken van prestatieafspraken met de gemeente en de huurdersorganisatie
  • Portefeuillestrategie en -management
  • Nieuw ondernemingsplan maken
va-ww-1

zeerkleine woordenwolk