Eerder uitgevoerde opdrachten

geplaatst in: Opdrachten | 0

In de afgelopen jaren zijn onder meer onderstaande projecten uitgevoerd.

 • Project- en programma-management voor
  • organisatie-brede veranderproces naar een procesgerichte samenwerking
  • de implementatie van een nieuw automatiseringssysteem
  • Consultancy en projectmanagement bij samenwerking- en fusietrajecten
 • Ontwikkelen van fasedocumenten ten behoeve van de projectontwikkeling waardoor projecten beter beheersbaar zijn en rapportage uniform;
 • Adviseren bij het formuleren van informatiebeleid;
 • Selectietrajecten automatisering
  • Opstellen van een programma van eisen ten behoeve van het selecteren van een nieuw bedrijfsinformatiesysteem;
  • Ondersteunen bij de selectie van het product c.q. de leverancier
  • Ondersteunen bij het tot stand brengen van een servicecontract, S.L.A. (service level agreement) tussen partijen;
  • Ondersteuning bij de keuze van een ASP partner (Application Service Provider);
 • Bij fusie, bespreken van de verschillen en overeenkomsten om zo te komen tot een administratieve inrichting die aansluit op de wensen van de nieuwe organisatie;
 • Optimaliseren van de bedrijfsprocessen, evenals het vastleggen ervan in BPM One (Protos) of Sensus;
 • Coaching van individuen en groepen op rol, gedrag en resultaat.zeerkleine woordenwolk