OpPAD

geplaatst in: Opdrachten | 0

oppad

OpPAD staat voor Optimalisatie van Processen, Automatisering en Dienstverlening

Een organisatiebreed veranderingsprogramma, uitgevoerd bij een landelijk werkende woningcorporatie.

Medewerkers hebben actief in werkgroepen onderzocht hoe de werkprocessen efficiënter en “klant-gedachter” konden worden ingericht. Vervolgens is gekeken welke informatie nodig is om de dienstverlening te optimaliseren; de gegevens en vragen en antwoorden zijn verzameld en vastgelegd in cartotheek en kennisbank.

De programmatuur is doorgelicht op efficiency, waarbij zoveel mogelijk integratie of koppelingen zijn gemaakt en overbodige administraties afgeschaft.

Er is programmatuur aangeschaft / ontwikkeld en ingericht, zoals een cartotheek, document management systeem, klantcontactcentrum, website, klantportaal en intranet.

Last but not least zijn medewerkers opgeleid en is een organisatie neergezet die de continuïteit van het informatiesysteem moet waarborgen.zeerkleine woordenwolk