Selectietraject automatisering

geplaatst in: Opdrachten | 0

Bij de corporatie op Texel, Woontij, is ondersteuning verleend bij de selectie van verschillende programma’s.

Nadat we eerst een programma van eisen en wensen hebben opgesteld zijn offertes aangevraagd. In het programma van eisen staan verschillende stellingen waar een leverancier JA of NEE op kan antwoorden; de programmatuur voldoet wel aan de wens of niet. Omdat niet elke stelling even belangrijk is, zijn wegingsfactoren toegekend. Dat maakt  het beoordelen en vergelijken van de verschillende offertes eenvoudiger.

De offertes zijn beoordeeld op de beantwoording en op prijs. De leveranciers met de hoogste score zijn uitgenodigd om een presentatie van hun product te geven. Met alle belanghebbenden, MT-leden + medewerkers, is gekozen voor de leverancier waar ze het meeste vertrouwen in hadden, uiteraard rekening houdend met de prijs.

Alle projecten zijn tot een goed einde gebracht, tot tevredenheid van de klant. Zo heeft Woontij nu een mooie website, een klantportaal waar een huurder zelf een reparatieverzoek kan melden en direct een afspraak maken en wordt gewerkt aan een nieuw document management systeem,  worden teamsites ingericht waarin medewerkers kennis en informatie delen.

pve

 

 

zeerkleine woordenwolk