Team coaching op samenwerking en klant-dienstverlening

geplaatst in: Opdrachten | 0

Binnen het ICT-servicemanagement team op een ROC was behoefte aan betere samenwerking, waarmee de kwaliteit van dienstverlening op een hoger niveau komt. Met interviews en een ‘klantarena’ zijn de verschillende kanten van het vraagstuk in beeld gebracht. Samen met het … Lees verder

OpPAD

geplaatst in: Opdrachten | 0

OpPAD staat voor Optimalisatie van Processen, Automatisering en Dienstverlening Een organisatiebreed veranderingsprogramma, uitgevoerd bij een landelijk werkende woningcorporatie. Medewerkers hebben actief in werkgroepen onderzocht hoe de werkprocessen efficiënter en “klant-gedachter” konden worden ingericht. Vervolgens is gekeken welke informatie nodig is om de dienstverlening te optimaliseren; … Lees verder