thema serie Berlijnse muur 2009
De omgeving om ons heen, de maatschappij verandert voortdurend. Dat vraagt van organisaties om daar tijdig en flexibel op in te spelen. Van nature hebben mensen moeite met veranderen zeker als deze (ogenschijnlijk) plotseling komt. Veranderen gaat gemakkelijker als je betrokken bent bij de keuzes, de verandering ontstaat vanuit een leerervaring.

In een veranderproces onderscheiden we ons niet alleen in deskundigheid op het gebied van organisatie (inrichting), informatie en automatisering maar hebben we de focus op de mensen binnen in uw organisatie die verandering met elkaar realiseren. De sleutel in succesvol veranderen en verbeteren ligt in het betrekken van mensen bij het veranderproces. Door ze te betrekken en ze de verandering te laten beleven zorgen wij dat de mensen zich bewust worden van hun rol in de organisatie. Uiteraard begeleiden wij ze bij dit proces van (blijvend) leren en verbeteren.

zeerkleine woordenwolk