OpPAD

geplaatst in: Opdrachten | 0

OpPAD staat voor Optimalisatie van Processen, Automatisering en Dienstverlening Een organisatiebreed veranderingsprogramma, uitgevoerd bij een landelijk werkende woningcorporatie. Medewerkers hebben actief in werkgroepen onderzocht hoe de werkprocessen efficiënter en “klant-gedachter” konden worden ingericht. Vervolgens is gekeken welke informatie nodig is om de dienstverlening te optimaliseren; … Lees verder