Een ‘LEAN’ ingericht werkproces beperkt de kosten en levert een tevreden klant op.

Procesmanagement is erop gericht te onderzoeken hoe een proces loopt en waar verbetering mogelijk is. Enerzijds is dat een inhoudelijk, technisch aspect. Anderzijds gaat het om mensen die samen werken aan het resultaat. Daarom betrekken wij die mensen bij het proces. Bij hen zit de kennis en ervaring.

Wij visualiseren het proces. Zo wordt nog beter begrepen hoe een andere manier van werken eruit kan zien. Als we tot de conclusie komen dat de dingen anders kunnen (of moeten) is het van belang voldoende draagvlak te vinden.

We zorgen ook dat het procesmanagement geborgd wordt.

Weten hoe het beter zou kunnen is niet genoeg; in de praktijk begeleiden wij de mensen totdat het gevoel bestaat dat de nieuwe werkwijze in de poriƫn zit en de oude gewoonten zijn uitgezweet.

Veranderen

 

zeerkleine woordenwolk