Het gedachtegoed van Lean management is de basis van waaruit wij handelen. Volgens ons gaat het altijd om mensen die betrokken worden in waar de organisatie voor staat.
De cirkels en de pijlen in ons beeldmerk verbeelden dit. Mensen, gericht op elkaar, het organisatiedoel (groene pijlen) en extern gericht op de klant (rode pijlen). In verbinding met elkaar en met de buitenwereld (blauwe cirkels).

Lean betekent letterlijk; slank, (onder)steunen en flexibel. Het is bekend als een methode voor het snel verbeteren van de efficiency, maar staat vooral voor het betrekken en professionaliseren van medewerkers; medewerkers die betrokken en trots zijn op hun werk omdat er naar ze wordt geluisterd en omdat het werkt.
Voor ons gaat dit over cultuur, samenwerken, communicatie, processen, middelen en het bijdragen aan de lange-termijn-strategie. Het gaat om kwaliteit van dienstverlening, over dienend leiderschap, medewerkers faciliteren en stimuleren om initiatief te nemen en blijvend te verbeteren.

In de dienstenverlening en ondersteuning die we bieden zijn de uitgangspunten van Lean verweven.

kunst

 

zeerkleine woordenwolk