Het informatiesysteem speelt een belangrijke rol bij de ondersteuning van de strategie en de bedrijfsvoering. Onder een informatiesysteem verstaan wij niet alleen de automatisering en de gegevens of informatie, maar ook organisatorische aspecten om de informatievoorziening te laten slagen. Dus ook kennis en opleiding, affiniteit, procedures, samenwerking, communicatie, functies, enzovoort.

Verschillende partijen zijn gediend bij de juiste informatie, op tijd, al of niet met elkaar gedeeld.

Wij helpen u met het ontwikkelen van een informatieplan; een visie hoe de verschillende componenten in een informatiesysteem zich verhouden om zodoende richting te kunnen geven aan de verdere inrichting ervan.

Weet u nog niet hoe het ervoor staat? Met een quick-scan weet u snel waar de organisatie staat.

wpc0127586

 

 

zeerkleine woordenwolk